Ta rätt beslut tillsammans med Fasadexperten

  • Fasad
  • Kvalitet

Att måla om sitt hus innebär ofta en stor investering i tid och pengar. Därför finns tjänsten Fasadexperten hos oss. Det är en certifierad person som har utbildats av Alcro och som bedömer din fasad på plats och ger handfasta råd om ditt måleriprojekt. Ska du måla om din fasad så rekommenderar vi att du tar hjälp av en av våra fasadexperter för att skapa förutsättningar för ett lyckat måleriprojekt.

Du måste godkänna vår cookiepolicy för att kunna se videon.

Så här kan Fasadexperten hjälpa dig.

De flesta känner att det behövs mer kunskap för att få en bild av arbetets omfattning. Hur lång tid kommer det att ta? Vilken färg ska jag måla med för bästa resultat? Vad kostar en målning eller ommålning? Fasadexperten är en certifierad person som har utbildats av Alcro och som bedömer din fasad på plats, analyserar färgprov, ger målningsanvisningar, svarar på dina frågor och ger handfasta råd om ditt måleriprojekt. Allt för att du i slutänden ska bli nöjd med ditt nymålade hus.

Du får professionella rekommendationer om lämplig färgkvalitet, kulör och färgåtgång

Vid en besiktning hjälper Fasadexperten till att hitta eventuella riskområden på huset. Sprickor i fasaden, oskyddade ändträn, läckande hängrännor etc. Vi kollar extra noga kring sockel och fönster – områden som ofta är hårt ansatta av väder och vind.

En grundregel är att huset ska målas om med samma typ av färg som tidigare. Fasadexperten gör en noggrann undersökning för att bestämma färgtypen. Vid besiktningen används ett antal olika metoder för att analysera färgskikt och målningsbehandling.

När besiktningen är klar sammanställer vi en rekommendation om lämplig färgkvalitet, kulör och färgåtgång. Du får också arbetsråd om tvättning, skrapning och eventuella andra förarbeten samt en sammanställning med tips om hjälpmedel som kan underlätta arbetet, till exempel verktyg, ställningar med mera. Sist men inte minst får du självklart anvisningar och arbetsråd för själva målningen.

Rätt gjort kan fasad hålla 15 år

Saker att tänka på?

Tvätta, skrapa eller byt ut? Visste du att 90 procent av alla färgreklamationer beror på handhavandefel? Det kan till exempel handla om målning på fel typ av underlag eller utan ordentligt underarbete. Man vill snabbt måla upp färgen på fasaden och blundar för det kanske viktigaste av allt: Skicket på det som ska målas. Viktigt att även lägga på rätt mängd färg. T ex för Bestå, 6-9 m2/Liter, då ska man inte bli glad när färgen räckte till 12 m2. Då är färgskiktet alldeles för tunt och alltså inte skyddar träet lika bra.

Akrylat-, Alkyd- eller Hybridfärg?

Vad målade du huset med senast? Och vilken färg hade ägaren innan dig? Det är inte bara fasadens historia du behöver ha koll på vid ommålning. Viktigt att använda de produkter och fabrikat som fungerar ihop med det som målats tidigare.

Ljust, Mörkt eller Mittemellan?

Kulörvalet är en lustfylld del av ommålningen. Utmaningen är att inte ha för bråttom. Kulören upplevs ofta helt annorlunda på en fasad jämfört med hur den ser ut på det lilla kulörprovet. Vid ett förhastat beslut kan resultatet bli att huset inte får det utseende som du har tänkt dig.

Syntet-, Natur- eller Blandborst?

Det brukar sägas att rätt verktyg gör jobbet enklare och mer effektivt. Men vad är egentligen rätt verk- tyg? Det beror på vad som ska målas, med vilken färg och vem som håller i penseln. Vi hjälper dig att göra ett pålitligt val.